פריפלייט :: פאלקון 4.0 :: כיצד להשתמש במערכת פצצות הלייזר ב-F-16 - נכתב ע"י YINON110


כיצד להשתמש במערכת פצצות הלייזר ב-F-16 - נכתב ע"י YINON110


שלום לכולם!

ברוכים הבאים למדריך כיצד להשתמש בפצצות לייזר.נתחיל מכך- נכנס למצב A-G:

לאחר שנכסנו למצב-A-G נכנס ל-smsלאחר שנכנסנו ל-sms נבחר כמה פצצות נרצה להטיל:נבחר כמה ונעשה Enterלאחר שבחרנו כמה טילים נרצה להטיל, נחזור חזרה למצב sms ונבחר במצב TGPונבחר ב STBY


לאחר מכן נבחר A-Gלאחר מכן נפעיל את ה lizer arm ואת ה master arm הודעה חשובה* ללא הפעלה של 2 הכפתורים המטוס לא יטיל את הפצצות!לאחר מכן ננעל על המטרה ונטיל את הפצצות.


בהצלחה!המדריך הגיע מ-
פריפלייט
http://www.preflight.us

כתובת המדריך היא:
https://www.preflight.us/HE/content-49.html