פריפלייט :: :: נהלי דיבור בקשר - נכתב ע"י Madrid1


נהלי דיבור בקשר - נכתב ע"י Madrid1

בשעה טובה,ובחפיפה לשחרור שטח ישראל המדהים של איתי,סיימתי היום
את העבודה על הנדב"ר,הוא מוכן מבחינתי,בהמשך אעדכן אותו במושגים נוספים
שאתקל בהם. אשמח לראות שתוכנו יבוא לידי ביטוי בקהילה בין הטייסים
ותיווצר אחידות והבנה עקב כך בין כל הטייסים, זוהיא למעשה גולת הכותרת
שלשמה הכנתי את הנדב"ר.

מושגים:

קשר עין – קשר ויזואלי עם מטוס עמית או מטוס אויב,
מטרת קרקע או עצם כלשהו שיש לזהותו.

אין קשר עין – חוסר יכולת ליצור קשר ויזואלי עם מטוס עמית
או מטוס אויב, מטרת קרקע או עצם כלשהו שיש לזהותו.

יתרון – מצב בקרב אויר בו למטוס אחד יש יכולת לפגוע
במטוס השני והמטוס השני מצוי בעמדה נחותה יותר.

חיסרון – מצב בקרב אויר בו המטוס נמצא במצב נחות
מול מטוס אחר הנמצא בעמדה טובה יותר.

תוצאה – מצב בקרב אויר בו מטוס אחד הפיל מטוס אחר
קרוי "השגת תוצאה"
דוגמא: "יש תוצאה על המיג הראשון במבנה"

פנימה פנה – פנייה בקרב אויר המתבצעת כלפי מטוס האויב.
דוגמא: "דולק על מיג שעה 2 גובה 10,000 אני בפנימה פנה איתו".

חוצה פנה – פניה בקרב אויר המתבצעת בכיוון מנוגד לכיוון מטוס האויב.
דוגמא : (תחילת אימון קרב אויר ממצב חוצה פנה) "מדריד2 ממדריד1
מוכן ?, "מדריד2 מוכן" "מדריד- חוצה פנה".

הפיכת הטייה - מצב בקרב אויר בו מטוס מבצע תמרון התמחקות ומשנה
את נתיב הטיסה שלו לנתיב ההפוך - דוגמא "גוליבר2 יש עליך מיג בשעה
6 הפוך הטייה"

ייחוס - מצב בקרב אויר בו מטוס נכנס לקרב מול מטוס אוייב ומנסה להגיע
ליתרון ביחס למטוס האוייב,לדוגמא "גוליבר2 מיג בשעה אחת, גובה 12,
מתחיל להתייחס" (במשפט זה הכוונה של הטייס היא שהוא נכנס לקרב
מול מיג ומנסה להגיע למצב יתרון - למצב יחסי של עליונות על האוייב).

פניית משפך - פניה בה המטוס מתהפך על הגב ומושך כלפי מטה לדוגמא
"מיג בשעה 3 נמוך נשפך אחריו".

פתיחת טווח - מצב בקרב אויר בו הטייס קרוב מדי למטרה והוא נאלץ
להגדיל את המרחק בינו לבין המטרה כדי לשפר עמדה על מטוס האויב.

סגירת טווח - מצב בקרב אויר בו הטייס רחוק מדי מהמטרה והוא נאלץ
לצמצם מרחק בינו לבין המטרה כדי לשפר עמדה על מטוס האויב.

ראש בראש – מצב התחלתי של קרב אויר בו שני המטוסים
טסים זה כלפי זה בנתיב וגובה זהים.

חליפה – מצב בו מטו חולף על פני מטוס עמית או מטוס אויב,
מטרת קרקע או עצם כלשהו.

חליפה קרה – מצב בקרב אויר (בד"כ דוגפייט) בו המטוסים חולפים
זה את זה בפעם הראשונה ללא נסיון ליירט זה את זה.

חליפה חמה – מצב בקרב אויר (בד"כ דוגפייט) בו המטוסים חולפים
זה את זה וגם בפעם הראשונה הם רשאים ליירט זה את זה.

פלפל – כינוי למבער אחורי.

פלפל פתוח – מבער אחורי מלא.

פלפל סגור - כיבוי מבער אחורי.

ניתוק מגע – פעולה בקרב אויר המתבצעת בכדי לשפר עמדה ,
כאשר הטייס מצוי במצב חיסרון מול מטוס האויב או קיים חשש
להיכנס למצב חסרון, הטייס מפסיק את המרדף אחר האויב ,מנתק
מגע עם מטוס האויב ולאחר מכן חוזר לקרב תוך כדי שיפור עמדה
להגיע ליתרון בקרב.

מישנה - נסיון נוסף לרכוש את המטרה מחדש לאחר ניתוק
מגע "אתרוג2 מנתק מגע ...., נכנס למישנה".

צביעת מטרה - נעילת מכ"ם על מטרה כלשהיא מטוס עמית או מטוס אויב,
מטרת קרקע או עצם כלשהו.
"מדריד2 ממדריד 1 מיג צובע אותי בשעה 5 עזרה במיידי".

הפסק קרב – נוהל אימונים , נועד להפסיק קרב לאחר הוראת המוביל,
המוביל פונה לכל מבנה הטיסה ולאחר קריאת "הפסק קרב" על כולם להפסיק
את האימון ולהמתין להוראות נוספות בקשר, דוגמא :
"גוליבר-מגולבר1 הפסק קרב, אליי למכונס" - כוונת המוביל להפסיק את
הקרב ולהתכנס למבנה צמוד.

זמ"מ – זמן מעל מטרה, שעה בה נקבע המועד בו המטוסים המבצעים
גיחת תקיפה/ניווט צריכים להיות מעל היעד שנקבע כמטרה.

א"א - אויר אויר (כינוי לטילים המשוגרים מכלי טיס וייעודם להשמיד
מטרות טסות)

טק"א - טילי קרקע אויר.

טק"ק - טילי קרקע קרקע.

רק"ק - רקטות קרקע קרקע.

אמ"ט - איזור מוכה טילים, כל איזור בו נמצאות מערכות טק"א המהוות
איום ממשי לכלי טייס הטסים באיזור.


חימוש:

ברד כבד – כינוי לפצצת ברזל מסדרת מארק , לדוגמא : ברד
כבד 82 זו פצצת מארק 82

זרעית – כינוי לפצצה מונחית לייזר (אל ג'י בי)
לדוגמא : פצצת ג'י בי יו 24 תקרא זרעית 24.

סירפד - כינוי לטילים מסוג AGM65.

חוח - כינוי לטיל AGM88.

מכת שמש - כינוי לפצצות נפלאם.

כינוי לפצצות JDAM - אטד.

כינוי לפצצות מסדרת סי בי יו - מטר מתפזר (מטר - מהמילה גשם).

כינוי לפצצות בעלות רש"ק רדיואקטיבי - שבר ענן.

עוקץ – טיל מונחה חום, לדוגמא : טיל איים 9 יקרא עוקץ 9.

שועל – טיל מונחה מכ"ם, לדוגמא : טיל אמראם יקרא שועל 120.


נהלי טיסות מבנה:

מבנה – שני מטוסים או יותר הטסים יחד לאותה משימה, אימונים או משימה
מבצעית (ראה תצורות מבני טיסה בהמשך)

לכל מבנה יש שם זיהוי לדוגמא : מבנה "אתרוג", מבנה "בית", מבנה "גוליבר"
יש סדר הגיוני ביציאת מספר מבנים ומתן השמות, נניח ויוצאים לגיחה מסויימת
שלושה מבנים, למבני הגיחה יבחרו שמות לפי סדר האלף בית, המבנה שימריא
ראשון יקבל שם זיהוי המתחיל באות א' – שהוא למעשה מבנה אלפא, למבנה השני
יינתן שם המתחיל באות ב' – מבנה ביטא ולמבנה השלישי שם המתחיל באות ג' וכן
הלאה...זה מקל על הסדר ועל הזיהוי.


תצורות מבנה:

מבנה מכונס – טיסה במבנה צמוד בהפרשי מרחק שווים וקטנים
ככל האפשר בין המטוסים הטסים במבנה בין 6-12 מטרים בין מטוס למטוס.

מבנה מפושט – טיסה במבנה בו המרחקים בין המטוסים עולים על 35
מטרים בין מטוס למטוס.

מבנה ראש חץ – טיסה במבנה צמוד/מפושט כאשר מטוס אחד מוביל
וכל השאר מאחוריו משמאלו ומימינו.מבנה יהלום – טיסה במבנה צמוד/מפושט כאשר מטוס אחד
מוביל ומטוס אחד מלווה וכל המטוסים האחרים מצויים בדירוג
עולה ויורד במבנהמבנה מדורג – טיסה במבנה צמוד/מפושט כאשר מטוס אחד
מוביל וכל השאר נמצאים אחריו בצידו השמאלי או הימני בצורה מדורגת.
נהלי ההתפקדות במבנה:

לכל מטוס במבנה יינתן מספר, כאשר המוביל יקבל את הספרה 1 ולאחר מכן
כל המטוסים האחרים במבנה יקבלו מספרים בסדר עולה, כאשר תתבצע שיחה
בין הטייסים במבנה על הטייס לנקוב קודם כל בשם המבנה שלו ולאחר מכן במספר
המטוס אליו הטייס מעוניין לפנות ואחר כך מספר המטוס הפונה, לדוגמא : "גוליבר1
מגוליבר 2 איך שומע? " .

כאשר מתחילים את הדיבור בקשר, ראשית יש לוודא
שקהל היעד, קרי הטייסים הנוספים במבנה שומעים
בצלילות את המסר, לכן יש לוודא לפני העברת האינפורמציה
שאכן הטייס או הטייסים שומעים אותך "אתרוג2 מאתרוג1 איך שומע?"
במידה והטייס לא שומע טוב הוא יאמר "שומע 1" הספרה אחת במידה
מסמלת בעייה בקשר,המסר לא עבר בצורה צלולה וברורה, במידה והטייס שומע
טוב הוא יענה "אתרוג2 שומע 5" - הספרה חמש משמעה שהטייס שומע
בצורה צלולה וברורה את הטייס המתקשר והוא מוכן לקבל
את האינפורמציה


כאשר מטוס מסויים במבנה מעוניין לפנות לכל הטייסים במבנה עליו לנקוב קודם כל
בשם המבנה, אחר כך לציין שוב את שם המבנה שלו ואת מספרו ואז להודיע את
ההודעה לדוגמא : "גוליבר- מגוליבר3 מיגים בשעה תשע גובה 12 "

מספרי ברזל – התפקדות הטייסים במבנה על מנת לבדוק שכולם נוכחים ושומעים
את ההוראות בקשר , תפקיד זה מונח על המוביל בלבד ראשית נוקב המוביל בשם
המבנה שלו, לאחר מכן שוב בשם המבנה ובמספרו, לאחר מכן הוא מבקש את בקשת ההתפקדות, לדוגמא :
"גוליבר – מגוליבר אחד "מספרי ברזל" – לאחר הבקשה על הטייסים במבנה לנקוב
במספרים שניתנו להם "2,3,4 .

כאשר מבנה טיסה מסויים פונה למבנה אחר, ראשית המען לציין את שם המבנה
אליו הוא פונה ומספר הברזל של המטוס הנמען הוא במבנה האחר ולאחר מכן
לציין את שם המבנה של המען ואת מספר הברזל שלו.
"אתרוג1 (נמען) מגוליבר2 (מען)איך שומע ?" , במידה וטייס ממבנה אחד
מעוניין לפנות אל כל המבנה האחר (כלומר מסר הרלוונטי לכל המבנה)
עליו לעשות זאת כך "אתרוג (נמען) מגוליבר1 (מען) איך שומע ?"

כאשר טייס במבנה מעוניין לבצע פעולה כלשהיא הוא צריך לבקש אישור מהמוביל
צורת הדיבור בקשר "גוליבר1 מגוליבר 2 מבקש אישור להכנס על המיג משמאלך..."
ואז המוביל יכול לאשר או לא לאשר, במידה והוא מאשר "גולבר 2 רשאי" במידה ולא
"שלילי".


נהלי דיבור מול מגדל:

הליכי המראה:

א.למגדל הפיקוח כמו למבנה הטיסה ישנושם קוד,לדוגמא "כידון"
יש לבקש מהמגדל רשות להניע את המטוס ביציאה למשימה בצורה
הבאה: "כידון מאתרוג1 רשות להניע" (לאחר הבקשה יש להמתין עד
אשר המגדל מאשר)

מגדל : "אתרוג 1 רשאי / לא רשאי להניע"

ב. יש לבקש מהמגדל רשות להסיע את המטוס ביציאה למשימה בצורה
הבאה: "כידון מאתרוג 1 רשות הסעה" ובנוסף יציין הטייס מה רצונו
לבצע,(יציאה דרומה/המראה לאימון הקפות/אימון שאינו הקפות/הזנקה)
(לאחר הבקשה יש להמתין עד אשר המגדל מאשר).
מגדל : "אתרוג 1 מכידון רשאי / לא רשאי להסיע ל 09 המתן לפני התיישרות" -
אם יש לך אישור המראה ממסלול 09 עליך להגיע לעמדת המתנה לפני
ההתיישרות על מסלול ההמראה/נחיתה ולהמתין בעמדה.

ג. בהגיעך לעמדת ההמתנה לפני המסלול (כלומר לפני ההתיישרות ממסלול
ההסעה למסלול ההמראה/נחיתה) עליך לבקש מהמגדל רשות להתיישר על
המסלול, הליך זה נועד לוודא ולאשר שאין מטוס המבצע נחיתה או המראה
מהמסלול הנוכחי שאליו הכווין אותך המגדל וזאת בכדי למנוע תאונות.

"כידון מאתרוג 1 רשות להתיישר על 09"
מגדל : "אתרוג 1 מכידון רשאי / לא רשאי להתיישר על 09".

ברגע שקיבלת אישור להתיישר על המסלול , עליך לדווח בקשר שאתה
מעוניין להמריא "כידון מאתרוג 1, רשות המראה"

מגדל : "אתרוג1, מכידון רשאי/לא רשאי להמריא".


הליכי נחיתה:

בהצטרפות לנחיתה והכנה להקפה סטנדרטית ההצטרפות תהיה
לצלע מת בגובה '4000 מעל המסלול שאתם מעוניינים לנחות עליו
ובכיוון הנחיתה,כל מסלול הוא דו כיווני,שם המסלול נקבע לפי כיוונו
המצפני ז"א,מסלול שבתחילתו רשום 09 יהיה בעצם בכיוון מצפני
090 (כיוון מזרח מדוייק)וצידו השני יהיה בתוספת של 180 מעלות
זאת אומרת כיוון 270 מצפני (כיוון מערב מדוייק) על המסלול יהיה רשום
27 זאת כיוון שציון המסלול נרשם במספר דו ספרתי בלבד.

במצב בו לשדה תעופה יש יותר ממסלול אחד באותו הכיוון יבדילו ביניהם
בצורה הבאה: אחרי שם המסלול במספרים יוסיפו אותיות R/C/L והכוונה
היא ל R-ימין, C- מרכז, L- שמאל,ז"א שיהיה לנו מסלול 09L ו 09R שני
מסלולים באותו הכיוון אך אחד שמאלי ואחד ימני.


תיאור סכימתי של הקפה:א.בהגיעך לטווח של 25 מייל מהשדה עליך לדווח על רצונך לנחות
בכדי לאפשר למגדל להתארגן ולהיערך בהתאם ולתת לך מספר לנחיתה
על מנת שתוכל לנחות בבטחה וינתן,כמו כן עליך לציין מאיזה כיוון אתה מגיע צפון/דרום/מזרח/מערב לשדה ואת הגובה הנתון בו אתה נמצא בכדי שידע
כיצד לצרף אותך להקפה :

בקשה לנחות-דוגמא: "כידון מאתרוג 1 רשות לנחות,ממערב,גובה 6300"

ב.כעת יש להמתין להכוונה מהמגדל - דוגמא: "אתרוג1 מכידון,הנמך
ל4000 כנס לצלע מת למסלול 09 הקפה נקייה"-כוונת הבקר במגדל
שעליך להנמיך ולהתארגן לקראת ביצוע הקפה על מסלול 09, משמעות
רצף המילים "הקפה נקייה" היא שאין מטוסים נוספים המבצעים הקפה
על מסלול זה כעת, במידה ויש כאלו הבקר יציין זאת היכן הם נמצאים ועליך
ליצור ולשמור עמם קשר עין.

ג.כאשר הטייס בצלע מת בגובה 4000 עליו לדווח למגדל והמגדל
יתן לו הנחיות להמשך ההקפה- לדוגמא : "כידון מאתרוג1 בצלע
מת,גובה 4000" מגדל :"אתרוג1 מכידון הנמך ל2000 לעם הרוח".

על הטייס לאשר למגדל שהוא מנמיך לעם הרוח : כידון מאתרוג1,
רות,מנמיך 2000 לעם הרוח".

ד.בסוף "עם הרוח" על הטייס לדאוג שהוא במהירות המתאימה
ולפתוח גלגלים בנקודת הירוקים ממש לפני הכניסה לצלע הבסיס
ולדווח למגדל - דוגמא : "כידון מאתרוג1 יש ירוקים",בשלב זה
המגדל יתן לך מספר הקפה זאת אומרת כמה מטוסים יש לפניך בהקפה
ומה המיקום של המטוס האחרון,כל הוראה של הפקח תכלול יידוע
על איפה נמצאים המטוסים האחרים ויש לגלות איתם קשר עין בכדי
להיכנס להקפה אחריהם.במידה ואין קשר עין יש להודיע לפקח כדי
שיתן לכם הוראה אחרת(בד"כ ינחה אתכם ללכת סביב לביצוע הקפה נוספת)

דוגמא :"אתרוג1 מכידון מספר 2 לנחיתה על 09 מספר 1 לפניך
גובה 200שעה 3" הכוונה של המגדל היא שאתה לא רשאי לנחות,
יש מטוס לפניך שאמור לנחות,המגדל נתן לך את מיקומו, גובה
200 רגל בשעה שלוש שלך,עליך לוודא שהוא נחת ופינה את
המסלול ורק לאחר מכן לנחות,במידה והמטוס לא נחת או טרם
פינה את המסלול,הבקר ינחה אותך ללכת סביב להקפה נוספת.

"אתרוג1 מכידון,לך סביב גובהה 4000 לצלע מת ."

לאחר שהמטוס שנחת פינה את המסלול הפקח ישנה את מספרך
למספר 1 לנחיתה כיוון וכעת אתה רשאי לנחות.

"אתרוג1 מכידון,מספר 1 לנחיתה,הקפה נקייה".

ה.לאחר ביצוע הקפה,מסיום נקודת ירוקים אפשר להנמיך מתחת ל 2000 רגל
ולהתחיל גישה למסלול. ברגע שמיוצבים בפיינל למסלול יש לדווח לפקח והפקח
ייתן אישור נחיתה/נגיעה על המסלול.

*אחרי נחיתה יש להמשיך להסיע (במהירות סבירה 70-50 קשר)
עד קצה המסלול כדי שיהיה ניתן להנחית מאחוריכם עוד מטוסים.
פינוי המסלול יעשה בקצה המסלול ואחרי פינוי יש לבקש מהפקח רשות הסעה
לחניה.

*בזמן ההקפה יש לשמור מרחק ביטחון בין המטוסים מרחק אורכי של כ 1500
מטר לפחות כדי לאפשר נחיתה של כמה מטוסים אחד אחרי השני.
בהקפה לאותו מסלול יהיו מקסימום שישה מטוסים בו זמנית בהקפה.


נחיתת חירום:

במקרה של חירום שמצריך נחיתה מיידית יש ליידע את מוביל המבנה ואם ניתן
גם את פקח הטיסה (רצוי לפרט את סוג התקלה) במקרה שניתן לשמור על נתוני
טיסה נורמאליים רצוי לגשת לנחיתה בשדה התעופה הקרוב.
במקרה של חירום שלא מאפשר טיסה עד לשדה תעופה יש להסתכל מטה ולחפש
כביש רחב או שדה גדול ולכוון לנחיתה שם.

במידה ואתם יכולים להגיע לנחיתה בשדה תעופה מומלץ להגיע בגובה גבוהה להקפה
לבצע אותה בלפחות פי 2 גובה מהקפה סטנדרטית,ז"א צלע מת בגובה 8000 רגל.
וצלע עם הרוח בגובה 4000 רגל.


מפת ישראל - חלוקה לאיזורים ונהלי טיסה:א. כל איזורי הטיסה אשר האות המסמנת אותם צבועה בכחול קרי
איזורים : ב',ג',ד',ו',ז',ח' הם איזורי אימונים.

ב. כל איזורי הטיסה אשר האות המסמנת אותם צבועה בשחור קרי
איזורים : א',ה' הם איזורים שהטיסה בהם מותרת מתחת למהירות
הקול, לא למטרות אימונים ומעל לגובה 15,000 רגל.

נהלי כניסה לאיזור :
בכדי שתהיה אפשרות לעקוב אחר תנועת כל המטוסים של חיל האויר
ולדעת היכן כל מבנה ממוקם בכל רגע נתון, על כל אחד מהטייסים לדווח
כאשר הוא נכנס לאיזור טיסה מסויים, כמו כן עליו לציין את הגובה שבו
הוא נכנס לאיזור, דיווח נוסף יתבצע ביציאה, בכל איזור מוגדרים נהלים
שונים, כלומר ישנם איזורים בהם רצפת הטיסה מוגדרת מראש ותקרת
הטיסה מוגדרת מראש ואסור בשום אופן לחרוג מהנהלים ויש לשמור
עליהם.

תקרת טיסה - סיג הרום המותר לטיסה באיזור טיסה מסויים.
רצפת טיסה - הגובה הנמוך ביותר המותר לטיסה באיזור מסויים.

דרך טובה להמנע מטעויות וחריגות היא הגדרת רצפת הטיסה ותקרת
הטיסה במחשב המטוס בכדי שתתקבל התראה בכל פעם שהטייס עומד
לחרוג מהמגבלות שהוצבו לו,בכל משימה תותאם תקרת טיסה ורצפת
טיסה לאיזורים בהם עובר נתיב הטיסה,לפי אופי המשימה והיעדים שלה.

לדוגמא : במידה והמשימה היא משימת הפצצה,תוגדר תקרת טיסה
של 40,000 רגל ורצפת טיסה של 850 מעפ"ש (גובה בטוח מספיק ליציאה
ליציאה מיעף התקיפה ללא הפגעות מרסיסים בהתאוששות).

במידה והמשימה היא משימת יירוט באיזור הררי וצפוף רצפת הטיסה תהיה
500 מעפ"ש ותקרת הטיסה ברוב תהיה 50,000 רגל.
בכניסה לאיזור על הטייס לדווח בקשר למגדל על כניסתו לאיזור, יש
לעבור לתדר מגדל, בתחילה על הטייס לציין את שם המבנה אליו הוא
שייך, לאחר מכן את מספר המטוס ואת שם האיזור אליו הוא נכנס ואת
הגובה בו הוא נכנס לאיזור, אם הגובה גבוהה מ 20 אלף רגל על הטייס
להוסיף לשם האיזור את המילה "גבוהה" אם הטייס מצוי בגובה נמוך
מ 20 אלף רגל על הטייס להוסיף את הגובה המדויק בו הוא נמצא
ולהוסיף את המילה מעפ"ש אחרי הגובה הנתון,אם הוא מצוי בגובה 10,000
ומטה , מעפ"ש - מעל פני השטח משמע, שהגובה בו הוא נמצא הוא גובהה
בינוני עד נמוך לכן נוספה המילה מעל פני השטח כדי להודיע לבקר שהמטוס
בגובה טיסה בינוני/נמוך.

לדוגמא :

"מדריד 1 נכנס לאיזור ג' גבוהה"

או במקרה שהטייס נמצא בגובה נמוך יותר מ 20 אלף רגל :

"מדריד 1 נכנס לאיזור ג', גובה 10,000 מעפ"ש"


נהלי יציאה מאיזור:

ביציאה מאיזור על הטייס לדווח בקשר למגדל על יציאתו מאיזור, יש
לעבור לתדר מגדל, בתחילה על הטייס לציין את שם המבנה אליו הוא
שייך, לאחר מכן את מספר המטוס ואת שם האיזור ממנו הוא יוצא ולאחר
מכן את שם האיזור אליו הוא נכנס ואת הגובה בו הוא נכנס לאיזור,

לדוגמא :

"מדריד 2 יוצא מאיזור ג' גבוהה נכנס לאיזור ד', גובה 9500 מעפ"ש".

לינק לדיון המדריך:
http://www.preflight.us/HE/ftopicp-81994.htmlהמדריך הגיע מ-
פריפלייט
http://www.preflight.us

כתובת המדריך היא:
https://www.preflight.us/HE/content-34.html